Pitanje.1
1.Пол

Pitanje.2
2.Године старости

Pitanje.3
3.Радноправни статус испитаника:

Pitanje.4
4.Ниво образовања испитаника:

Pitanje.5
5.Из које земље долазите?

Pitanje.6
6.Колико често долазите у Брус у току једне године?

Pitanje.7
7.Колико боравите у Брусу?

Pitanje.8
8.Где сте смештени?

Pitanje.9
9.У Брус сте дошли?

Pitanje.10
10.Како сте се одлучили за долазак у Брус?

Pitanje.11
11.Мотиви доласка у Брус

Pitanje.12
12.Дневна потрошња по особи у Брусу (без трошкова смештаја)

Pitanje.13
13.Како оцењујете ваше задовољство елементима понуде Бруса? (1-најмање; 5-највише)*Квалитет смештаја?*

Pitanje.14
Како оцењујете ваше задовољство елементима понуде Бруса? (1-најмање; 5-највише)* Гастрономске понуде*

Pitanje.15
15.Како оцењујете ваше задовољство елементима понуде Бруса? (1-најмање; 5-највише)* Туристичке информације у дестинацији

Pitanje.16
Како оцењујете ваше задовољство елементима понуде Бруса? (1-најмање; 5-највише)* Туристичке информације у дестинацији *

Pitanje.17
Како оцењујете ваше задовољство елементима понуде Бруса? (1-најмање; 5-највише)* Културне знаменитости и манифестације *

Pitanje.18
Како оцењујете ваше задовољство елементима понуде Бруса? (1-најмање; 5-највише)* Уређеност града *

Pitanje.19
Како оцењујете ваше задовољство елементима понуде Бруса? (1-најмање; 5-највише)* Љубазност локалног становништва *

Pitanje.20
Како оцењујете ваше задовољство елементима понуде Бруса? (1-најмање; 5-највише)* Јавне службе *

Pitanje.21
Како оцењујете ваше задовољство елементима понуде Бруса? (1-најмање; 5-највише)* Шопинг *

Pitanje.22
Како оцењујете ваше задовољство елементима понуде Бруса? (1-најмање; 5-највише)* Сигурност и безбедност *

Pitanje.23
Како оцењујете ваше задовољство елементима понуде Бруса? (1-најмање; 5-највише)* Укупни однос цене и квалитета *

Pitanje.24
Како оцењујете ваше задовољство елементима понуде Бруса? (1-најмање; 5-највише)* Укупна оцена Бруса као дестинације *

Pitanje.25
14.Шта Вам се највише допада у Брусу?

Pitanje.26
15.Шта недостаје у понуди Бруса?

Pitanje.27
16.Колика је вероватноћа да ћете ову дестинацију препоручити свом окружењу: